Gazzilli

Majör açışına Gazzilli konvansiyonu üç durumda uygulanır. Aşağıdaki dizilerde 2 Gazzili’dir.
                                                                    1 - 1; 2
                                                                    1 - 1N; 2
                                                                    1 - 1N; 2
Gazzili’nin natürel konuşmalardan en belirgin farkları:
    a) Sıçramalar (1-1; 3 gibi) 5-5 14-16 op ile sınırlıdır.
    b) 2 kuvvetli eller için kullanılır, ancak zayıf elleri de kapsar. Eskiden 2 dediğiniz birçok elle yine 2 diyeceksiniz.
        Örneğin 1-1N;-2 dizisinde 2 5233 12 op olabilir
    c) Açıcının 2N konuşmasına farklı anlamlar yüklenmiştir.
    d) Diğer elleri 2’ten geçip söyleyebildiğimizden reverse 4-6(xx) 17+ onör puanıdır.

1- 1

Açıcı       Yanıtçı
1             1
1N     12-14 hcp, dengeli
2    Gazzilli
2
    11-16 op, natürel, 4+
2
    11-14 op, natürel, 6+
2     11-14 op 5 3/4
2N     14-16 op, a) 6 3    b) 45(31)
            3:?
    3    Tek (4513)
    3    6’lı3’lü♠, 14-16 op (36xx)
    3    tek, (4531)
3   14-16 op, 5-5
3      14-16 op, 6’lı ,3’lü desteği yok
3      14-16 op, 4’lü desteği ve 4522
3N       14-16 op, kapalı 6/7
4   14-16 op, 4621/4630

1 - 1N

Açıcı       Yanıtçı

1              1N    
2    Gazzilli
2
    11-16 op, natürel, 3+
2
    11-14 op, natürel, 6+
2     17-20 op 6 4 ♠, FG
2N     17-20 op, a) 6,+ bir 4'lü minör
            33: Oynamaya
            3:Soru, zon teklifi kabul
    3    4'lü
    3    4'lü
3   14-16 op, 5-5
3      14-16 op, iyi 6’lı
3♠     14-16 op, 65 dağılım
3N       14-16 op, kapalı 6/7
4   14-16 op, 65 dağılım

1 - 1N

Açıcı       Yanıtçı

1              1N    
2    Gazzilli
2
    11-16 op, natürel, 3+
2     11-16 op, natürel, 4+
2     11-14 op 6+
2N    17-20 op, 5♠, + 4'lü bir renk
            33: Oynamaya
            3:Soru, zon teklifi kabul
    3   4'lü
    3      4'lü

3 14-16 op, 5-5
3       14-16 op, 6+  
3N       14-16 op, kapalı 6/7
4 14-16 op, 6-5

Copyright © Her hakkı saklıdır.VulkaN